Fotograficky portrétuji: vždy s úctou a pokorou.  

Kreslím a maluji:  ať chcete obraz či ilustraci.