"Umění je moment bez dechu"
Ateliér výtvarníka a fotografa Lumíra Žemly v Praze