"Umění je moment bez dechu"

Ateliér výtvarníka a fotografa Lumíra Žemly v Praze